Skontaktuj się z nami

Bogucianka 63G 

30-398 Kraków

Małopolskie

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody właściciela marki WhiteLabel.
Właściciel strony informuje, że w przypadku użytkowników, którzy zezwolili Google na połączenie historii ich przeglądarki internetowej oraz wykorzystywanych aplikacji z ich personalnym kontem Google, a także wyrazili zgodę na wykorzystywanie informacji z ich kont Google do personalizacji ogłoszeń i ofert pojawiających się w ich przeglądarce, Google użyje tych danych wraz z Twoimi danymi Google Analytics, by utworzyć i zdefiniować listy odbiorców remarketingu na różnych urządzeniach. Wykorzystując, tę użyteczność, Google Analytics będzie zbierać identyfikatory uwierzytelnione przez Google, czyli dane osobiste w Google, i będzie tymczasowo łączyć je z Twoimi danymi z Google Analytics, by utworzyć grupy odbiorców. Google Analytics będzie gromadzić identyfikatory uwierzytelnione przez Google, czyli dane osobiste w Google, i będzie tymczasowo łączyć je z Twoimi danymi z Google Analytics, by utworzyć grupy odbiorców.
Informacje podane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Właściciel marki zastrzega sobie zmianę lub odwołanie informacji objętych niniejszą witryną internetową w każdym czasie. Przedstawione na witrynie wizualizacje, rysunki, opisy i schematy stanowią jedynie przykładowy sposób wykonania prac i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń - każda z inwestycji jest analizowana indywidualnie.
Marka WhiteLabel jest własnością White Label z siedzibą w Krakowie.
White Label Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy, KRS: 0000758595, NIP: 8133796491, REGON: 381840325, o kapitale zakładowym 10,000,00 złotych pokrytym w całości

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest White Label z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszelkich danych i materiałów dostępnych na niniejszej stronie internetowej podlegają w szczególności przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów z niniejszej strony w jakichkolwiek celach wymaga każdorazowo pisemnej zgody właściciela marki WhiteLabel.
Właściciel strony informuje, że w przypadku użytkowników, którzy zezwolili Google na połączenie historii ich przeglądarki internetowej oraz wykorzystywanych aplikacji z ich personalnym kontem Google, a także wyrazili zgodę na wykorzystywanie informacji z ich kont Google do personalizacji ogłoszeń i ofert pojawiających się w ich przeglądarce, Google użyje tych danych wraz z Twoimi danymi Google Analytics, by utworzyć i zdefiniować listy odbiorców remarketingu na różnych urządzeniach. Wykorzystując, tę użyteczność, Google Analytics będzie zbierać identyfikatory uwierzytelnione przez Google, czyli dane osobiste w Google, i będzie tymczasowo łączyć je z Twoimi danymi z Google Analytics, by utworzyć grupy odbiorców. Google Analytics będzie gromadzić identyfikatory uwierzytelnione przez Google, czyli dane osobiste w Google, i będzie tymczasowo łączyć je z Twoimi danymi z Google Analytics, by utworzyć grupy odbiorców.
Informacje podane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Właściciel marki zastrzega sobie zmianę lub odwołanie informacji objętych niniejszą witryną internetową w każdym czasie. Przedstawione na witrynie wizualizacje, rysunki, opisy i schematy stanowią jedynie przykładowy sposób wykonania prac i nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń - każda z inwestycji jest analizowana indywidualnie.
Marka WhiteLabel jest własnością White Label z siedzibą w Krakowie.
White Label Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy, KRS: 0000758595, NIP: 8133796491, REGON: 381840325, o kapitale zakładowym 10,000,00 złotych pokrytym w całości